Black Moor Oy auttaa yritystänne saamaan toiminnastanne tehokkaampaa ja tuottamaan käyttäjäkokemukseltaan parempia palveluita ja tuotteita. Samalla pystytte parantamaan omaa tuottavuuttanne, sekä asiakkaidenne ja loppukäyttäjienne kokemuksia.

Voimme auttaa teitä laatujärjestelmä, ympäristöjärjestelmä, työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä päivityksenne suorittamisessa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 vaatimusten mukaisiksi.

Asiantuntijoillamme on eri johtamisjärjestelmistä vuosien sertifiointi arviointi kokemus. Lisäksi  voimme tarjota yrityksellenne hitsauksen koordinointiin liittyviä palveluita, kuten esimerkiksi hitsaajien pätevyyskokeiden valvontaa.

Autamme teitä:
– Laadun-, teräsrakenteiden valmistuksen-, ympäristön-, energioiden- sekä työturvallisuus ja terveys hallintajärjestelmien käyttöönottamisissa (ISO 9001, ISO 3834, EN 1090, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001)
– Auditoinneissa ilmenneisiin hallintajärjestelmiä koskeviin poikkeamiin vastaamisessa ja poikkeamien korjaamisessa
– Sisäisissä- ja toimittaja auditoinneissa, sekä johdonkatselmuksien tehostamisessa
– Energiatehokkuusjärjestelmän luomisessa ISO 50001 mukaiseksi tai (ETJ+) liittämisessä ISO 14001 järjestelmiin
– Kaikissa muissa tarvitsemissanne johtamisjärjestelmiin littyvissä asioissa


Referenssit: