Asiantuntijamme auttaa teitä luomaan, ja ylläpitämään, kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden standardien SFS-EN 1090-1, SFS-EN 1090-2 ja 1090-3 mukaisen toiminnanohjausjärjestelmän.

Järjestelmät luodaan haluamanne vaatimustason mukaisesti (EXC 2 – EXC 4) olemassa olevaa laadunhallintajärjestelmäänne täydentämään.

Sertifioitu 1090 järjestelmä on edellytys valmistaessa kantavia teräsrakenteita, tai sen osia.

Asiantuntijallamme on IWS sertifiointi ja pystymme tarvittaessa tarjoamaan myös yrityksellenne hitsauskoordinaattorin palveluita.

Hitsauskoordinoijan tehtäviä ovat mm. hitsaajien pätevöinti, hitsausohjeiden (WPS) ylläpito, menetelmäkokeiden valvominen, valmistuksen valvonta ja yrityksen hitsausasiantuntijan tehtävät.

1.7.2014 voimaantullut teräsrakenteiden CE-merkintävaatimus edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty asiaankuuluvalla tavalla yrityksissä.