Uusin versio ISO 14001 ympäristöjärjestelmien standardista julkaistiin syyskuussa 2015.
Uuden version julkaisemisesta yrityksillä on aikaa kolme vuotta siirtyä käyttämään uuden standardin mukaista järjestelmää.

Jos tarvitsette apua olemassa olevan ISO 14001:2004 järjestelmänne päivittämisessä uuden ISO 14001:2015 standardin mukaiseksi, tai haluatte ottaa yrityksellenne käyttöön ympäristöjärjestelmän voimme auttaa teitä tämän toteuttamisessa. Autamme toki vielä myös ISO 14001:2004 mukaistenkin järjestelmien ylläpitämisessä.

Jos yrityksenne tarvitsee täyttää energiatehokkuuslain (1429/2014) asettamia vaatimuksia, tai haluatte vain parantaa energiatehokkuuttanne. Autamme myös energiatehokkuusjärjestelmän:2014 (ETJ+) liittämisessä yrityksen ISO 14001 ympäristöjärjestelmään. Jos haluatte voimme perustaa teille myös erillisen energianhallintajärjestelmän ISO 50001:2011 standardin mukaisesti.

Järjestelmä päivitystä tehdessämme käymme kanssanne läpi uudistuksen tuomat avainasiat, kuten johdon vastuut, toimintaympäristön huomioitavat tekijät ja sidosryhmien tarpeet,vaatimukset ja odotukset. Autamme teitä rakentamaan järjestelmän uuden ISO 14001:2015 version mukaisesti ja saattamaan sen toimintaan.

Järjestelmäasiantuntijamme on suorittanut LRQA:n EMS pääarvioija kurssin.