Meiltä yrityksenne saa apua ISO 3834-2 mukaisen hitsauksen laadunvarmistus järjestelmän käyttöönottamisessa ja ylläpitämisessä.

Oikein tehty ja toteutettu hitsauksen laadunhallintajärjestelmä auttaa yritystänne saamaan toiminnasta tehokkaampaa ja tuottamaan vaatimustenmukaisia palveluita ja tuotteita. Samalla kyetään parantamaan omaa tuottavuutta, sekä vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin.

Asiantuntijallamme on IWS sertifiointi ja pystymme tarvittaessa tarjoamaan myös yrityksellenne hitsauskoordinaattorin palveluitata.

Hitsauskoordinoijan tehtäviä ovat mm. hitsaajien pätevöinti, hitsausohjeiden (WPS) ylläpito, menetelmäkokeiden valvominen, valmistuksen valvonta ja yrityksen hitsausasiantuntijan tehtävät.